.

 
   
.

 

.Σημαντικά νέα...

.
.

   Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Σκοπευτικού Ομίλου Ορεστιάδας. Σ΄ αυτή την ιστοσελίδα θα σας δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότη-τες του Ομίλου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να γίνετε μέλη του.

   Η σκοποβολή αποτελεί από τα πλέον ανερχόμενα αθλήματα και τα τελευταία χρόνια εμφανίζει μεγάλη άνθιση στην χώρα μας λόγω του ότι αποτελεί και Ολυμπιακό Άθλημα και η Πρακτική Σκοποβολή είναι η προτιμώμενη απασχόληση πολλών στον ελεύθερο χρόνο τους. Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα για να νιώσετε λίγο από το ενδιαφέρον του.

   

Να μην ξεχάσω...

 

Τελευταία ενημέρωση
08 Οκτωβρίου 2010

.  
.....
Μέλος της ΣΚ.Ο.Ε.
.....